Skokochron to specjalistyczny sprzęt ratowniczy amortyzujący skok z dużej wysokości. Najczęściej stosuje się go do ewakuacji ludzi z płonących budynków lub innych miejsc zagrożenia, z których wymagana jest szybka ucieczka z wysokich kondygnacji. Najprościej skokochron określić można jako ogromną poduszkę wypełnioną powietrzem. W zależności od rozmiarów tegoż sprzętu, możliwa wysokość, z której ma być oddany skok, będzie się różnić.

Skokochron – z jakich elementów się składa?

skokochron

Ta ,,amortyzująca poduszka”, jaką można nazwać skokochron, składa się z następujących części:

  • stelaż pneumatyczny wykonany z gazoszczelnej, gumowanej tkaniny
  • butla ze sprężonym powietrzem
  • osłona zaworu butli
  • adapter podciśnieniowy do opróżniania skokochronu
  • manometr testowy służący do kontroli skoku
  • wentylator (występuje jedynie w skokochronach o dużych rozmiarach)

Jak działa skokochron?

Stelaż skokochronu jest rozkładany automatycznie tuż po odkręceniu butli ze sprężonym powietrzem. Jednocześnie poprzez otwory w ścianach napełnia się komora wewnętrzna urządzenia ratowniczego. Skokochron, pod wpływem nacisku wywieranego przez spadające ciało, ugina się. Wówczas powietrze stopniowo uchodzi przez otwory w celu uzyskania efektu amortyzacji. Po opuszczeniu skokochronu przez daną osobę, urządzenie automatycznie z powrotem napełnia się odpowiednią ilością powietrza i jest gotowe na ratowanie kolejnego istnienia. Pomiędzy następującymi po sobie zeskokami nie ma konieczności ponownego napełniania skokochronu sprężonym powietrzem.