Maska przeciwgazowa stanowi element ochrony osobistej, mający za zadanie zabezpieczać drogi oddechowe, oczy i skórę przed wdychaniem szkodliwych oraz drażniących substancji lub trujących gazów. Maski przeciwgazowe chronią również przed wnikaniem bakterii i wirusów. Jednakże aby prawidłowo spełniały one swoją funkcję, muszą być dobrze dopasowane. Powinny zatem ściśle przylegać do twarzy, a stosowane w nich filtry muszą być dobrane do indywidualnych potrzeb.

Maski filtracyjne

Wyróżniamy dwa rodzaje masek przeciwgazowych. Jednym z nich są właśnie maski filtracyjne. Składają się one z części twarzowej zrobionej z gumy lub silikonu, zawierającej otwór na oczy wykonany z przezroczystego materiału, zawory wdechowe i wydechowe oraz filtropochłaniacz. Tego typu maska przeciwgazowa działa w następujący sposób: powietrze pobierane jest z otoczenia, następnie przechodzi ono przez specjalny filtr i dociera do płuc w pełni oczyszczone.

Maski izolacyjne

maska przeciwgazowa

Ten rodzaj masek przeciwgazowych zapewnia całkowite odcięcie kontaktu od powietrza docierającego z zewnątrz – jej użytkownik oddycha powietrzem dostarczanym z butli tlenowej. Znajdziesz go między innymi w sklepie BHP-Gabi. Wytwarzany jest on w wyniku przetworzenia wydychanego dwutlenku węgla i pary wodnej. Dzięki temu maski te mogą być wykorzystywane nawet w ekstremalnych warunkach. Maski przeciwgazowe izolacyjne składają się z części twarzowej połączonej rurą z pochłaniaczem regeneracyjnym wypełnionym ponadtlenkiem sodu lub potasu, a także worka oddechowego z zaworem usuwającym nadmiar tlenu.