Kaszel to odruch fizjologiczny układu oddechowego. Pojawia się on w momencie podrażnienia receptorów kaszlowych w drogach oddechowych i ma na celu szybkie usunięcie powietrza z dróg wraz z wydzieliną. Receptory kaszlowe są pobudzane przez gazy, pyły, ale także przez substancje stanu zapalnego np. histaminę, prostaglandyny czy leukotrieny. Niekiedy jednak intensywność kaszlu jest tak duża, że należy zastosować lek na kaszel. Jakie są leki na kaszel i kiedy je stosować?

Rodzaje i przyczyny kaszlu

Kaszel można podzielić ze względu na czas jego trwania oraz ze względu na jego charakter. Podział kaszlu na podstawie czasu trwania:

  • ostry (trwa mniej niż 3 tygodnie)
  • podostry (3-8 tygodni)
  • przewlekły (powyżej 8 tygodni)

Ze względu na charakter wyróżnia się kaszel suchy i mokry (wilgotny, produktywny). Kaszel suchy występuje najczęściej w przypadku zakażeń wirusowych. Przewlekły kaszel występuje często w zakażeniach zatok lub płuc, astmie, przewlekłym zapaleniu oskrzeli czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Wśród przyczyn kaszlu wyróżnia się najczęściej zakażenia wirusowe górnych dróg oddechowych, zakażenia bakteryjne, zapalenia oskrzeli, alergie oraz zapalenia płuc. Kaszel jest także konsekwencją długotrwałego palenia tytoniu. Bez względu na przyczynę, jeśli staje się wyjątkowo uporczywy, należy zastosować lek na kaszel.

Leczenie kaszlu

co na kaszel

Gdy pojawia się kaszel, jego dyskomfort szybko prowadzi do pytania: co na kaszel? Kaszel mokry jest korzystny dla organizmu. Z tego powodu zadaniem przyjmowanych leków nie jest jego całkowite wyeliminowanie, lecz zwiększenie jego efektywności. To pozwala łatwiej usuwać wydzielinę z dróg oddechowych. Sposoby na kaszel tego rodzaju to nawilżanie wdychanego powietrza oraz leki rozrzedzające wydzielinę np. acetylocysteina, karbocysteina czy erdosteina. Dowiesz się więcej na https://a-manada.pl/kaszel.

Leki na kaszel suchy mogą mieć działanie ośrodkowe lub obwodowe. Sposoby na kaszel o działaniu ośrodkowym to preparaty zawierające dekstrometorfan np. Acodin, Tussidex, Robitussin oraz preparaty złożone jak Gripex czy Grypostop. Są to leki pierwszego wyboru. Oprócz nich można także stosować leki zawierające butamirat np. Atussan, Sinecod czy Theraflu Kaszel. Leki o działaniu obwodowym, skuteczne w leczeniu kaszlu suchego to, w których substancja czynną jest lewodropropizyna np Levopront i Solvetusan. 

Stosując jakikolwiek lek na kaszel należy uprzednio bezwzględnie skonsultować się ze specjalistą: lekarzem lub farmaceutą. W przypadku braku takiej możliwości należy dokładnie zapoznać się z ulotką preparatu. Szczególnie ważne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami do stosowania danego preparatu oraz z dawkowaniem leku.