Temat zanieczyszczonego powietrza jest często poruszany w dyskusji publicznej. Szczególnie widoczne jest to zimą, kiedy w wielu miastach pojawia się smog. Zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu i może być przyczyną chorób. Walka ze smogiem jest jednym z największych wyzwań związanych z czystością środowiska. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje zanieczyszczeń. Jednym z nich jest pył PM10.

Pył PM10 – co to jest?

PM10 jest określane również jako pył gruby. Pył PM10 (więcej na jego temat: https://dragonmask.pl/blog/normy-dla-pylow-pm2-5-i-pm10-w-polsce-i-w-europie) to mieszanina cząstek zawieszonych w powietrzu, których średnica nie przekracza 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim ze spalaniem paliw ciekłych oraz stałych. Niestety, ale jego obecność jest niekorzystna dla zdrowia człowieka. Może on zawierać substancje toksyczne, takie jak chociażby benzen, które przyczyniają się nawet do powstawania nowotworów. Mniej drastyczne konsekwencje wdychania tego rodzaju zanieczyszczeń to na przykład kaszel czy trudności z oddychaniem.

Jakie są normy PM10 i dlaczego się je ustala?

W związku z negatywnymi konsekwencjami, które wynikają z występowania pyłu w powietrzu, ustalone zostały normy. Dobowa norma PM10, czyli inaczej poziom dopuszczalny, wynosi 50µg/m3. O poziomie alarmowym mówimy, gdy przekroczona zostanie wartość 150µg/m3. Oddychanie powietrzem zawierającym duże ilości grubego pyłu, negatywnie przełoży się nie tylko na układ oddechowy, ale funkcjonowanie całego organizmu.